راهنمای سفر

درخت سرو هرزویل، مادربزرگ همه درخت های دنیا

درخت سرو هرزویل اثری ارزشمند است. به اندازه ای که در فهرست آثار ملی ثبت شده. سازمان حفاظت از محیط زیست هم حسابی مراقبش است. شوخی که نیست. درخت سرو هرزویل یک مادربزگ کهن سال است و احترامش واجب.

8 اسفند 1398