اهمیت برند سازی و جهانی شدن یک شهر یا روستا به نام صنایع دستی

به گزارش دوست بلاگ، ایرنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، بر اهمیت برند سازی و جهانی شدن یک شهر یا روستا به نام صنایع دستی تاکید شد.

اهمیت برند سازی و جهانی شدن یک شهر یا روستا به نام صنایع دستی

شورای دنیای صنایع دستی (World Crafts Council) به اختصار .CC، در سال 1964 تأسیس شده و از زیرمجموعه های سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی و ملل متحد (یونسکو) است و در مقام مشورتی این سازمان دنیای در حوزه تخصصی صنایع دستی هم ایفای نقش می نماید.

برپایی جنبش صنایع دستی برای ارائه آینده ای بهتر برای سازندگان یا فراورینمایندگان صنایع دستی در سراسر دنیا، توان بخشی صندلی صنایع دستی به اسم بخشی حیاتی از فرهنگ و زندگی مالی، ارتقای همکاری میان سازندگان صنایع دستی در دنیا، تشویق، یاری و هدایت آنها و توسعه مالی به وسیله فعالیت های عایدیزا از مهمترین اهداف شوای دنیای صنایع دستی است.

اجرای طرح های خاص و عظیم مقیاس در هر یک از منطقه ها پنج گانه آفریقا، آسیا- اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی، ایجاد تعامل و همکاری اعضا با یکدیگر با همه اشتراکات و تفاوت های فرهنگی مالی و اجتماعی در این منطقه ها، فراهم کردن بستر مشاکت عمومی برای فعالیت های داخلی و بین المللی، از مهمترین کوشش ها و ماموریت های شورای دنیای صنایع دستی در چند دهه گذشته است.

ثبت شهرها و روستاهای دنیای صنایع دستی در شورای دنیای صنایع دستی که از هفت سال قبل 1394 شروع شده هم برنامه ای الهام گرفته از شهرهای خلاق یونسکوست؛ فرایند این ثبت ها تا پیش از شیوع کرونا در دنیا اواخر سال 2019 به صورت عادی و طبق روال انجام می شد و ایران حتی برای سال 1399پفراینده چند منطقه کمتر شناخته شده از جنوب کشور را آماده نموده بود، اما شیوع کرونا مانع از سفر و حضور و بازدید ارزیابان بین المللی از این منطقه ها و منجر به توقف این فرایند شد. اکنون 11 شهر و 3 روستا با عناوین صنایع دستی منحصر به همان منطقه ها ثبت دنیای شده اند و ایران در ثبت دنیای شهرها و روستاهای صنایع دستی از سردمداران دنیاست.

از طرفی از سال 96 که شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی تشکیل شده، 52 شهر و روستا هم با اسم صنایع دستی بنام و منحصر بفرد خود در لیست ملی قرار گرفته اند که به گفته پویا محمودیان، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی این فرآیند راستا دنیای شدن و ثبت شهرها و روستاهای کشور را در شورای دنیای صنایع دستی، تسهیل و تسریع می نماید.

شورای دنیای صنایع دستی؛ اعتبار بخشی به دست ساخته های کمتر شناخته شده

ویدا توحدی، مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی پیرامون اهمیت برند سازی و دنیای شدن یک شهر یا روستا به نام صنایع دستی اضافه نمود: تشویق، یاری و هدایت صنعتگران و هنرمندان بعلاوه بالابردن سطح اطلاعات تخصصی و حرفه ای آنها با توجه به زمینه های متفاوت فرهنگی موجود در هر یک از کشورهای عضو از اقدامات اثربخش این شورا در ارتقا شأن صنایع دستی و هنرمندان این رشته در دنیا است.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی تاکید نمود: حفظ و تقویت صنایع دستی و تجلی آن به اسم یکی از ارکان اساسی حیات فرهنگی هر ملت و ایجاد همبستگی میان صنعتگران دست ساخته ها سراسر دنیا را میتوان از مهمترین دستاوردهای شورای دنیای صنایع دستی اسم کرد.

وی ارتقای صندلی صنایع دستی را هدف اصلی شورای دنیای صنایع دستی دانست و گفت: اقداماتی که از سالهای گذشته در حوزه صنایع دستی در سطح دنیای مانند برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها و نشست های تخصصی اجرا شده باعث معرفی بیشتر و بهتر صنایع دستی، توسعه اقتصاد فرهنگی صنایع دستی محور و حتی ایجاد بازارهای مشترک محلی و منطقه ای شده است.

توحدی گفت: نمی توان با ساده اندیشی و این تلقی که شورای دنیای صنایع دستی نهادی صرفا غیردولتی است، ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی را کم ارزش و فاقد اعتبار دانست. همین که بسیاری کشورهای دنیا رقابت جدی در این زمینه دارند و علاقه بسیاری نشان می دهند که شهرها و روستاهای کمترشناخته شده خود را در زمینه صنایع دستی ثبت و به دنیا معرفی نمایند و لابی های سیاسی، مالی و دولتی هم انجام می دهند. ارزش کاری که در این 7 سال رخ داده و ایران را با 14 شهر و روستای صنایع دستی در صدر دنیا قرار داده، تعیین می گردد.

واگذاری برنامه ها و ماموریت های ویژه یونسکو به شورای دنیای صنایع دستی

توحدی با بیان اینکه شورای دنیای صنایع دستی یک شورای تخصصی و متولی صنایع دستی در دنیا است، اضافه نمود: این شورا از زیرمجموعه سازمان بین المللی یونسکو محسوب می گردد که در سالهای اخیر همه وظایف و ماموریت های یونسکو در حوزه صنایع دستی از جمله اعطای گواهینامه مهر اصالت بین المللی صنایع دستی به اسم یکی از طرح های ویژه این سازمان بود به این شورا واگذار شده است؛ در حال حاضر ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی هم یکی از طرح های ویژه این شوراست که از همان شروع ایران در این فرایند مشاکت جدی داشته و حتی اولین روستای دنیای صنایع دستی به نام ایران ثبت شده است.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی توضیح داد: مباحث مالی، به ویژه فراوری و فروش محصولات برای شورای دنیای صنایع دستی اهمیت فراوانی دارد و کمیت کارگاه های فراوریی در کنار کیفیت محصولات، شاخصی بسیار اساسی محسوب می گردد؛ اما از آنجا که صنایع دستی، بالذات دارای جنبه های فرهنگی و اجتماعی بسیاری است، نمیتوان پیشرفت هر یک را بدون ارتقای شرایط دیگری انتظار داشت.

شورای دنیای صنایع دستی بالاترین و معتبرترین مرجع دنیای برای کشورهای فعال در صنایع دستی است که شبکه ای بسیار منسجم از متخصصان، علاقمندان حرفه ای و فعالان صنایع دستی را تشکیل داده است، از طرفی ارتباطات بسیار گسترده و تعاملات تخصصی میان اعضای آن، موجب شده گردش اطلاعات و کارشناسی آثار و نقد نظرات با سرعت و دقت بی نظیری انجام گردد، همین موارد موجب کسب اعتبار و ارتقای این شورا در مجامع علمی، نظری و اجرایی فرهنگی و مالی دنیا شده است.

رونق مالی صنایع دستی و معرفی مقصدهای نو جهانگردی

توحدی درباره ثبت ملی و دنیای شهرها و روستاهای صنایع دستی گفت ثبت دنیای شهرها و روستاهای صنایع دستی جدا از برندسازی برای صنایع دستی و منطقه های که یک هنر-صنعت در آنجا خاستگاه دارد و همچنان پویا و زنده است، به معرفی ظرفیت ها و زوایای فرهنگی آن شهرها و روستا و بعلاوه راسخ شدن پایه های صنایع فرهنگی جامعه در سطح ملی و بین المللی یاری می نماید.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی اضافه نمود: ثبت شهرها و روستاهای صنایع دستی علاوه بر معرفی صنایع دستی در سطح ملی و دنیای، منجر به حفظ و توسعه صنایع دستی موجود در یک منطقه و تقویت سطح عایدی و تقویت معیشت و اقتصاد هنرمندان می گردد و به سامان دهی کارگاه ها، فروشگاه ها، تعاونی ها و احیای کارگاه های صنایع دستی که در حال فراموشی یا منسوخ شدن هستند، یاری می نماید.

وی گفت: ثبت شهرها و روستاهای ملی و دنیای بعلاوه این امکان را فراهم نموده که محصولات فرهنگی این منطقه ها با تمرکز بیشتر در کشور معرفی شوند تا در میان مدت راستاهای نو جهانگردی به سمت منطقه ها صنایع دستی ایجاد و ورود جهانگرد به این شهرها و روستاها افزایش و منجر به رشد و رونق مالی گردد.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، با اشاره به قدمت، تنوع و کیفیت صنایع دستی ایران در دنیا گفت: طراحی راستاهای و مقصدهای نو جهانگردی به سوی شهرها و روستاهای ملی و دنیای صنایع دستی، علاوه بر رونق و تقویت جهانگردی و افزایش رفت وآمد جهانگرد خارجی، زمینه تجارت در سطح بین المللی و افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنایع دستی را ایجاد می نماید، البته برای معرفی و نثبیت این مقاصد نو در جهانگردی هنری باید ظرفیت ها و فرصت هایشان به وسیله بخش خصوصی در نمایشگاه های خارجی تخصصی صنایع دستی و جهانگردی معرفی و تبیین گردد.

وی اضافه نمود: ثبت دنیای شهرها و روستاهای صنایع دستی بعلاوه باعث بهتر دیده شدن ظرفیت های فرهنگی، مالی، اجتماعی، آداب، آیین ها و رسوم مردم این منطقه ها در کنار فراوریات صنایع فرهنگی آنها با کیفیت و شکل بهتری به مخاطبان معرفی گردد.

دنیای شدن روستاها به نام صنایع دستی؛ تقویت اقتصاد و افزایش رفاه

توحدی گفت: برندسازی و دنیای شدن یک شهر یا روستا بنام صنایع دستی، قطعا تقویت شرایط مالی و سهولت معیشت و افزایش رفاه را همراه خواهد داشت. این امر به رشد و ثروت هم می انجامد. از طرفی بهبود این عامل، تازه سرشروع شکوفایی فرهنگی و هنری است. تقویت شرایط مالی و شکوفایی فرهنگی، عواملی هستند که چهره اجتماع را دگرگون نموده و آن را به اسم بستر تغییرات، غنا می بخشد.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی گفت: آثار مثبت و چشمگیر ثبت دنیای شهرها و روستاهای صنایع دستی علاوه بر افزایش حیثیت بین المللی و ملی در حوزه فرهنگی و هنری و مالی، دیر یا زود عیان می گردد. البته برای معرفی و برندسازی و کسب دستاوردهای مالی در سطح ملی و برای جوامع محلی، تدوین برنامه های جامع و دقیق، اجرای طرح های عملیاتی و همکاری و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی لازم است.

خوشبختانه نمونه های خوبی از خروج بعضی رشته های صنایع دستی از خطر انقراض و عبور از مرحله منسوخ شدن در این سالها داریم؛ بعضی از این رشته ها در منطقه ها به حدی رشد نموده که اکنون به اسم روستای دنیای صنایع دستی شناخته شده اند. رشته چادر شب بافی روستای قاسم آباد استان گیلان از همین نمونه است. این رشته 10 سال پیش در خطر فراموشی بود اما اکنون تا حدی احیا و به رشته ای پررونق تبدیل شد.

وی بیان نمود: ایران علاوه بر اینکه با ثبت دنیای 11 شهر و 3 روستای صنایع دستی در رتبه نخست ثبت دنیای است؛ اکنون به اسم عضوی پیروز و صاحب نظر و در صندلی مناسبی در شورای دنیای صنایع دستی قرار گرفته، به خصوص اینکه می تواند در خصوص مسائل، مباحث و سیاست گذاری های بخش آسیای غربی منطقه آسیا و اقیانوسیه این شورا به ریاست پویا محمودیان نقشی مهم ایفا نماید.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی گفت: توبافی در روستای خراشاد خراسان جنوبی هم پس از ثبت دنیای رونق گرفته، حتی محصولات آن در سایت های فروشگاهی معتبر دنیای مانند آمازون صندلی و مشتری دارد؛ احیای توبافی منجر به مهاجرت معکوس به خراشاد شده و به منطقه هویت بخشی کرد؛ جوانان تحصیل نموده روستا و منطقه ها اطراف خراشاد با افتخار از پرداختن به این هنر و صنعت، خود را هنرمند و صنعتگر فعال در این رشته معرفی می نمایند.

پایگاه اینترنتی مأوا: پایگاه اینترنتی مأوا، مجله خبری و تحلیلی

منبع: همگردی
انتشار: 15 مرداد 1400 بروزرسانی: 15 مرداد 1400 گردآورنده: dostblog.ir شناسه مطلب: 10639

به "اهمیت برند سازی و جهانی شدن یک شهر یا روستا به نام صنایع دستی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اهمیت برند سازی و جهانی شدن یک شهر یا روستا به نام صنایع دستی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید